Brenčič, M. (2007). Subsidence rate of Ljubljansko barje in Holocene. Geologija, 50(2), 455–465. https://doi.org/10.5474/geologija.2007.031