Brenčič, M. (2007). Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja na Dunaju (15. - 20. april 2007). Geologija, 50(1), 221–222. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1115