Brenčič, M. (2005). Kongres Evropskega geoznanstvenega združenja Dunaj, Avstrija (24. - 29. april 2005). Geologija, 48(1), 177–179. Retrieved from https://www.geologija-revija.si/index.php/geologija/article/view/1060