(1)
Aničić, B.; Ogorelec, B.; Kralj, P.; Mišič, M. Lithology of Tertiary Beds in Kozjansko, Eastern Slovenia. geologija 2002, 45, 213-246.