(1)
Ramovš, A. Prvo najdišče Brahiopodov V Vrhnjih Tuvalskih Apnencih (zgornji Karnij) Severnoalpskega Hallstattskega Razvoja V Julijskih Alpah. geologija 2001, 44, 291-294.