(1)
Ogorelec, B.; Dozet, S. V Spomin Dr. Peru Mioču. geologija 2001, 44, 213-216.