(1)
Urbanc, J.; Jamnik, B. Isotope Investigations of Groundwater from Ljubljansko Polje (Slovenia). geologija 1998, 41, 355-364.