(1)
Er┼żen-Trajanova, M. Shale or Slate?. geologija 1998, 41, 157-163.