(1)
Novak, M.; Rman, N. Poročilo O 5. Slovenskem geološkem Kongresu, Velenje 3. – 5. Oktober 2018. geologija 2018, 61, 270-273.