(1)
Kolar-Jurkovšek, T. Poročilo O I. Strokovnem Simpoziju O Rudniku Sitarjevec. geologija 2018, 61, 267.