(1)
Dolenec, T.; Ogorelec, B.; Pezdič, J. Upper Permian and Scythian Beds in the Tržič Area. geologija 2021, 24, 217-238.