(1)
Ogorelec, B.; Mišič, M.; Šercelj, A.; Cimerman, F.; Faganeli, J.; Stegnar, P. Sediment of the Salt Marsh of Sečovlje. geologija 2021, 24, 179-216.