(1)
Placer, L.; Čar, J. Rekonstrukcija Srednjetriadnih Razmer Na Idrijskem Prostoru. geologija 1975, 18, 197-209.