(1)
Pavlovec, R. Prva Najdba Vrste Sphaerium Rivicola (Lamarck) V Jezerski Kredi Na Ljubljanskem Barju. geologija 1973, 16, 235-236.