(1)
Ć trucl, I. Stratigrafske in Tektonske Razmere V Vzhodnem Delu Severnih Karavank. geologija 1970, 13, 5-20.