(1)
Grimšičar, A.; Ocepek, V. Exploratory Bore Holes BV-1 and BV-2 in the Ljubljana Moor. geologija 1967, 10, 279-303.