(1)
Kuščer, D. Tertiary Formations of Zagorje. geologija 1967, 10, 5-85.