(1)
Sine nomine. Poročilo O Delu Geološkega društva V Ljubljani. geologija 1955, 3, 265-269.