(1)
Šlebinger, C. O Sulfidih V Pomurskih Slatinah Ter Njihovem Pomenu Za Nastanek Slatin. geologija 1955, 3, 226-230.