(1)
Sine nomine. Poročilo O Delu Slovenskega geološkega društva. geologija 1958, 4, 276-280.