(1)
Kuščer, D. Prispevek H Glacialni Geologiji radovljiške Kotline. geologija 1955, 3, 136-150.