(1)
Grimšičar, A. Montmorillonite Clay in Dolenjsko (south Slovenia). geologija 1954, 2, 233-241.