(1)
Štrucl, I. Rezultati najnovejših geoloških Raziskav V širši Okolici mežiškega rudišča. geologija 1961, 7, 43-53.