(1)
Kuščer, D. Stratigrafski Sistem in Stratigrafska Nomenklatura. geologija 1958, 4, 237-249.