(1)
Šuklje, L. Geološki Pogoji Konsolidacije Temeljnih Tal. geologija 1958, 4, 157-170.