(1)
Brenčič, M. 2. Trienalni Simpozij Naravne nesreče V Sloveniji. geologija 2011, 54, 145-146.