(1)
Brenčič, M. Kongres Evropskega Geoznanstvenega združenja Na Dunaju (Avstrija) 3.-8. 4. 2011. geologija 2011, 54, 144-145.