(1)
Markič, M.; Turk, V.; Kruk, B.; Šolar, S. V. Coal in the Mura Formation (Pontian) Between Lendava (Slovenia) and Mursko Središće (Croatia), and in the Wider Area of NE Slovenia. geologija 2011, 54, 97-119.