(1)
Germovšek, C.; Ramovš, A. Poročilo O Ustanovitvi in Delu Geološkega društva V Ljubljani. geologija 1953, 1, 302-303.