(1)
Grimšičar, A. Obvestilo O Raziskavanju Pleistocena V Radovljiški Kotlini. geologija 1953, 1, 300-301.