(1)
Ogorelec, B.; Mikuž, V. V Spomin Mag. Bogoljubu Aničiću. geologija 2021, 53, 114-117.