(1)
Trajanova, M. V Spomin Dr. Ani Hinterlechner Ravnik. geologija 2017, 60, 334-336.