(1)
Šlebinger, C. Obvestilo O Kartiranju Lista Maribor 4 in Murska Sobota 3. geologija 1953, 1, 293-297.