(1)
Šlebinger, C. Obvestilo O Kartiranju Lista Cerknica 1 in 2. geologija 1953, 1, 288-292.