(1)
Germovšek, C. Obvestilo O geološkem Kartiranju Lista Novo Mesto 1 (Trebnje), 2 (Novo mesto), 3 (Kočevje) V Letih 1950 in 1951. geologija 1953, 1, 284-287.