(1)
Gabor, L.; Rman, N. Mofettes in Slovenske Gorice, Slovenia. geologija 2016, 59, 155-177.