(1)
Mikuž, V.; Bartol, M.; Šoster, A. Porgy Fish Teeth in Miocene Mari from Mastni Hrib Near Skocjan, Slovenia. geologija 2014, 57, 33-38.