(1)
Ferjan Stanič, T.; Brenčič, M.; Zupančič, N. Heavy Metal Concentrations in Soil in the Vicinity of Former Ironworks in Spodnja Radovna, Slovenia. geologija 2013, 56, 229-241.