(1)
Šram, D.; Brenčič, M.; Lapanje, A.; Janža, M. Perched Aquifers Spatial Model: A Case Study for Ljubljansko Polje (central Slovenia). geologija 2012, 55, 107-116.