(1)
Brenčič, M.; Prestor, J. Posvetovanje »Urejanje Prostora Na Vodovarstvenih območjih« Ljubljana, 6.10.2009. geologija 2009, 52, 257-259.