(1)
Vreča, P.; Stalikas, C.; Muri, G.; Daskalou, V.; Kanduč, T.; Leis, A. C in N Elementna in Izotopska Sestava Sedimentirane Organske Snovi Iz Jezera Pamvotis (Grčija) in Bohinjskega Jezera (Slovenija). geologija 2008, 51, 65-70.