(1)
Brenčič, M. Subsidence Rate of Ljubljansko Barje in Holocene. geologija 2007, 50, 455-465.