(1)
Brenčič, M. Kongres Evropskega Geoznanstvenega združenja Na Dunaju (15. - 20. April 2007). geologija 2007, 50, 221-222.