(1)
Brenčič, M. Kongres Evropskega Geoznanstvenega združenja Dunaj, Avstrija (24. - 29. April 2005). geologija 2005, 48, 177-179.