(1)
Buser, S. V Spomin Prof. Dr. Eriku Fl├╝glu. geologija 2004, 47, 131-132.