[1]
Ramovš, A. 2001. Prvo najdišče brahiopodov v vrhnjih tuvalskih apnencih (zgornji karnij) severnoalpskega hallstattskega razvoja v Julijskih Alpah . Geologija. 44, 2 (Dec. 2001), 291–294. DOI:https://doi.org/10.5474/geologija.2001.020.