[1]
Hinterlechner-Ravnik, A. 1988. Ultramafic xenoliths in the granite at Črna na Koroškem in Slovenia. Geologija. 31, 1 (Jun. 1988), 403–414.