[1]
Poljak, M. 1984. Daljinska istraživanja u geoznanostima. Geologija. 27, 1 (Dec. 1984), 331–332.