[1]
Cimerman, F. 1983. Simpozij o problemih danija v Jugoslaviji. Geologija. 26, 1 (Dec. 1983), 247–248.