[1]
Novak, D. and Pavlovec, R. 1970. O delovanju Slovenskega geološkega društva v letih 1968 in 1969. Geologija. 13, 1 (Dec. 1970), 261–263.